Inschrijving & Afspraken


Inschrijving

Inschrijven kan je per mail. Je krijgt van ons een bevestiging. Wanneer een workshop volzet is leggen we een wachtlijst aan om eventuele annulaties op te vangen.


Betaling

Wanneer je pas kort vóór de start van de workshop hebt betaald, breng dan het overschrijvingsbewijs of rekeninguittreksel mee. 20% van het inschrijvingsgeld is te storten bij je inschrijving, het saldo 2 maanden voor aanvang van de workshop. Voor workshops in het buitenland (Peru) is 30 % van het inschrijvingsgeld te storten bij inschrijving, het saldo 2 maanden voor aanvang van de workshop. Graag storten op rekeningnummer Ayni bvba, Kerkelei 20, 2970 Schilde: 860-1173332-02 (IBAN BE32 8601 1733 3202). Wanneer je nog niet hebt betaald bij aanvang van een workshop betaal je contant ter plaatse.


Facturatie

Aan een per email verstuurde factuur zijn geen kosten verbonden. Voor een geprinte factuur per post verstuurd rekenen we 10€ administratiekosten aan.

 

Annulatie

• De annulatievoorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van betaling. 

• Wanneer Ayni bvba een workshop annuleert, betalen wij je inschrijvingsgeld integraal terug. Voor eventuele andere kosten kan Ayni bvba niet aansprakelijk gesteld worden.

• Als je zelf een workshop annuleert, dan moet dat schriftelijk (e-mail of brief bevestigd voor ontvangst door Ayni).

• Bij annulatie tot 3 maanden voor aanvang van de workshop betaal je 20% administratiekosten met een minimum van 15 euro en 30% indien het om een workshop in het buitenland (Peru) gaat. Bij annulatie tussen 2 en 3 maanden voor aanvang van de workshop betaal je 50% voor reeds gemaakte kosten.

• Bij latere annulatie (minder dan 2 maanden) of als je niet verwittigt, blijf je ons het volledige cursusbedrag verschuldigd.

• Vind je zelf iemand die je plaats kan innemen en bij akkoord Ayni bvba, dan betaal je enkel 50 € als bijdrage in de administratiekosten. Een vervanger kan enkel aangebracht worden vóór de start van de cursus, na schriftelijk akkoord van Ayni bvba.

• Ayni bvba voorbehoudt zich het recht personen te weigeren die hun eigen gezondheid of die van anderen in gevaar brengen en/of het groepsproces blijvend hinderen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot terugvordering van het cursusgeld.

• Het niet betalen van de deelnameprijs geldt nooit als annulatie.


Foto's

Foto's genomen tijdens, cursussessies of cursusverblijf kunnen gebruikt worden in onze communicatie, (bijvoorbeeld website of Facebook).  Als je er bezwaar tegen hebt dat we foto's gebruiken waarop jij duidelijk herkenbaar in beeld bent, meld ons dat dan voor de start van de workshop.


Privacy Verklaring

We vinden jouw privacy belangrijk. We beschermen jouw persoonsgegevens. Deze worden nooit aan derden gegeven. De door U meegedeelde gegevens worden gebruikt voor volgende doeleinden: het versturen van nieuwsbrieven (max. 6x/jaar) en het verwerken van een inschrijving (workshop of evenement).

Wil je geschrapt worden van onze mailinglijst kan dit ten allen tijden door een mail te versturen met verzoek om uitschrijven uit het bestand (nathalie@ayni.be).


We wensen je wonderlijke dagen tijdens en na onze workshops.

Afspraken en Privacy